Gå til hovedtekst

Datagrunnlag

Dokumentstudier

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020Total
Stortinget0000313121481115191216181713152017181013111100286
Norges forskningsråd (NFR)000110214137248961213121651481718100192
Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)0000000000514611101729171498118111440188
Samferdselsdepartementet (SD)00000001100566123915198460000095
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)00000000001*2*9410371211104811200094*
Husbanken001130111113433344307648220093
Finansdepartementet (FIN)00000000110153865142012741200090
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)000000001005552871184484621081
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)0100010131342725111425255412081
Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)10000000000154141661533000000068
Helsedirektoratet000000000002977811971120021067
Utdanningsdirektoratet00000000000222352794997130065
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)001*000001*2*03*2*8*3*7*7861643021065*
Kulturdepartementet (KUD)000000001021244145225371000053
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)00000001010532645274422500053
Kunnskapsdepartementet (KD)00000001*1114451474220120100050*
Innovasjon Norge001*0004*00012192312201110010041*
Utlendingsdirektoratet (UDI)00000000000104725121673200041
Klima- og miljødepartementet (KLD)00000000200434215702104112039
Statens vegvesen (SVV)000000000001306413620020000037
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)000001000102036151021000000032
Miljødirektoratet00000000000000000009547222031
Norsk kulturråd (Kulturrådet)00000000033124311013130300029
Direktoratet for naturforvaltning (DN)01000000000186615001000000029
Petroleumstilsynet (Ptil)00000000000100143672200000026
Olje- og energidepartementet (OED)00000000000136316002011010025
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) 00000000000000031363240100023
Sametinget - administrasjonen00000000001005265020001000022
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)001*0000001*1233111300000000017*
Landbruks- og matdepartementet (LMD)00000010100022101110222001017
Utenriksdepartementet (UD)00000000001012310111113000016
Den Norske Stats Husbank00113011110210211000000000016
Arbeids- og velferdsdirektoratet00000000000004514000000000014
Statens landbruksforvaltning (SLF)001*00010013000241000000000013*
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)00000000000210310140000000012
Politi og lensmannsetaten00000000000111111031020000012
Oljedirektoratet (OD)00000000000000003320011010011
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)00000000000000000000034210010
Kystverket0000000000000002210001300009
Det norske fredskorpset (Fredskorpset)0000000000010001011301000008
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)0000000000000000021002110007
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)000000001*1*002*1*01*000100000007*
Statens helsetilsyn (Helsetilsynet)0120010001000100000000001007
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)0000000000001003300000000007
UDI0000000000000000021300000006
Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)0000000000000021210000000006
Utlendingsdirektoratet0000000000000121110000000006
Direktoratet for utviklingssamarbeid0000000000000000000000002046
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring0000000000001000130000000005
Husbanken - hovedkontoret0000000000000000050000000005
Statistisk sentralbyrå (SSB)0000000000001200001100000005
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)0000000000100120100000000005
Fiskeridirektoratet0000001000001010011000000005
Forsvarsdepartementet (FD)0000000001001010000002000005
Politidirektoratet0000000000001011200000000005
Kirkerådet0000000000000000131000000005
Direktoratet for byggkvalitet0000000000000000000000110305
Norges forskningsråd0000000000000000000000000055
Mattilsynet0000000000000100111000000004
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)0000000000001010000001100004
Norges geologiske undersøkelse (NGU)0010000000100101000000000004
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)0000000000000001101000100004
Fiskeriadministrasjonen0000000000001010011000000004
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)0000000000000000021000000003
ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum (ABM Utvikling)0000000000012000000000000003
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)0000000000000000000000030003
Jernbaneverket0000000000000000200001000003
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret)0000000000000002100000000003
Utenrikstjenesten (Ambassader, legasjoner og generalkonsulater) (Ambassader)0000000000000000000000110103
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)0000000000001011000000000003
Statens kartverk0000000000000101000000100003
Integrerings- og mangfoldsdirektorat0000000000000000000000002002
Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)0000000000000002000000000002
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag0000000000000110000000000002
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga0000000000000000200000000002
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)0000000000000001001000000002
Statens forurensningstilsyn (SFT)0000000000001010000000000002
Arbeidstilsynet0000000000000010001000000002
Høgskolen i Telemark (HiT)0000000000001000100000000002
Fylkesmannen i Finnmark0000000000000010000010000002
Riksrevisjonen0000000000000010000001000002
Barne-, ungdoms- og familieetaten0000000000000000000000001012
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet0000000000000002000000000002
Universitetet i Agder (UiA)0000000000000002000000000002
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag0000000000000010000000000001
Statens reindriftsforvaltning0000000000000100000000000001
Toll- og avgiftsdirektoratet0000000000010000000000000001
Stavanger bispedømme0000000000000001000000000001
Fylkesmannen i Nordland0000000000000010000000000001
Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug0000000000000000100000000001
Fylkesmannen i Rogaland0000000000000000001000000001
Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning0000000000000000000000010001
Universitetet i Stavanger (UiS)0000000000000000000100000001
Fylkesmannen i Troms0000000000000010000000000001
Fylkesmannen i Hordaland0000000000001000000000000001
Kystverket hovedkontoret0000000000000000100000000001
Fylkesmannen i Telemark0000000000001000000000000001
Forbrukerrådet0000000000000000000000100001
Den sivile påtalemyndighet0000000100000000000000000001
Universitetet i Oslo (UiO)0000000000001000000000000001
Norsk institutt for naturforskning (NINA)0000000000010000000000000001
Tolletaten0000000000010000000000000001
Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning (Riksantikvaren)0000000000000000001000000001
Senter for statlig økonomistyring0000000000000000100000000001
Kunst i offentlige rom (KORO)0000000000000000100000000001
Norsk kulturminnefond, Sekretariatet (Kulturminnefondet)0000000000000000000000010001
Fylkesmannen i Buskerud0000000000001000000000000001
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. (Direktoratet for mineralforvaltning)0000000000000000000100000001
Universitetet i Bergen (UiB)0000000000000000010000000001
Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk (Kompetanse Norge)0000000000000100000000000001
Finanstilsynet0000000000000001000000000001
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS (KRUS)0000000000010000000000000001
Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme0000000000000001000000000001
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)0000000000000001000000000001
Høgskolen i Hedmark (HiHm)0000000000000000010000000001
Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)0000000000000000100000000001
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)0000000000000000000010000001
Norges vassdrags- og energiverk 0000000000000000001000000001
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)0000000000000000100000000001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)