Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Finansdepartementet (FIN)

Grupper på

101 unike evalueringer fordelt på 16 sektorer (inkludert undersektorer).

Kultur, fritid og livssyn

 1. Fjorden, byen og operaen : en evaluering av Bjørvikautbyggingen i et beslutningsteoretisk perspektiv
 2. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift
 3. Kvalitetssikring av fasiliteter for Tromsø Museum - Universitetsmuseet (på oppdrag fra KD og FIN)
 4. Kvalitetssikring av konseptvalg : utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (på oppdrag fra KUD og FIN)
 5. Kvalitetssikring av Norges fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (på oppdrag fra KUD og FIN)
 6. Kvalitetssikring av Norges Fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (på oppdrag fra KUD og FIN)
 7. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø 2018 (på oppdrag fra KUD og FIN)
 8. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018 (på oppdrag fra KUD og FIN)
 9. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design : kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet : vurdering av alternativanalyse datert 10. november 2008 (på oppdrag fra KUD og FIN)

Offentlig forvaltning

 1. Det norske sparemarkedet: Konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter : en utredning gjort av kredittilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet
 2. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (på oppdrag fra FKD, NHD og FIN)
 3. Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring
 4. Evaluering av skattereformen 2006
 5. Evaluering av skattereformen 2006 : administrative kostnader
 6. Evaluering av skattereformen 2006 : aksjonærmodellen
 7. Evaluering av økonomistyring og administering av Skattefunn : rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring
 8. Gjennomgang av Toll- og avgiftsetatens IKT-område : sluttrapport : versjon 1.0
 9. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift
 10. Konkurransen i bankmarkedet
 11. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 12. Kvalitetssikring (KS2)av EFFEKT-programmet : rapport til Justisdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og JD)
 13. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (på oppdrag fra FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 14. Kvalitetssikring fase 1 (KS1 - konseptvalg) av Fornyelse av TVIST-systemene
 15. Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge
 16. Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren : Økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre byråkrati (på oppdrag fra KMD og FIN)
 17. Rapport om samarbeidet mellom Økokrim, Oslo Børs og Kredittilsynet
 18. Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge : en vurdering av muligheter for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig
 19. Skattereformen 2006 : har skattesystemet blitt mer omfordelende?

Transport og kommunikasjon

 1. Bilavgifter : hvordan kan en på best mulig måte prise de samfunnsøkonomiske kostnadene som veitrafikken forårsaker? : avgitt til Finansdepartementet 20. september 2007
 2. Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler
 3. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen : Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) (på oppdrag fra SD og FIN)
 4. E134 Kongsberg - Gvammen (på oppdrag fra SD og FIN)
 5. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (på oppdrag fra SD og FIN)
 6. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (på oppdrag fra SD og FIN)
 7. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (på oppdrag fra SD og FIN)
 8. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (på oppdrag fra SD og FIN)
 9. Fjorden, byen og operaen : en evaluering av Bjørvikautbyggingen i et beslutningsteoretisk perspektiv
 10. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (på oppdrag fra SD og FIN)
 11. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (på oppdrag fra SD og FIN)
 12. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (på oppdrag fra SD og FIN)
 13. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (på oppdrag fra SD og FIN)
 14. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (på oppdrag fra SD og FIN)
 15. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (på oppdrag fra SD og FIN)
 16. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (på oppdrag fra SD og FIN)
 17. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (på oppdrag fra SD og FIN)
 18. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (på oppdrag fra SD og FIN)
 19. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (på oppdrag fra SD og FIN)
 20. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (på oppdrag fra SD og FIN)
 21. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (på oppdrag fra SD og FIN)
 22. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (på oppdrag fra SD og FIN)
 23. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (på oppdrag fra SD og FIN)
 24. Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad (på oppdrag fra SD og FIN)
 25. Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding – Bodø sentrum (på oppdrag fra SD og FIN)
 26. Refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbil : mulig innretning og konsekvenser
 27. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (på oppdrag fra SD og FIN)
 28. Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (på oppdrag fra SD og FIN)
 29. Utvikling og trender i nybilsalg og bilavgifter

Økonomi

 1. An evaluation of the potential for GPFG to achieve above average returns from investments in private equity and recommendations regarding benchmarking
 2. Annual Performance Evaluation Report - 2010 : Norwegian Government Pension Fund - Global
 3. Annual Performance Evaluation Report - 2011 : Norwegian government pension fund global
 4. Bilavgifter : hvordan kan en på best mulig måte prise de samfunnsøkonomiske kostnadene som veitrafikken forårsaker? : avgitt til Finansdepartementet 20. september 2007
 5. Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler
 6. Calculating the real return of the Norwegian Government Pension Fund Global by alternative measures of the deflator
 7. Climate Change Scenarios : Implications for strategic asset allocation : public report
 8. Climate Change Scenarios : Tailored report Norwegian government pension fund (Global)
 9. CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring (på oppdrag fra OED og FIN)
 10. Det norske sparemarkedet: Konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter : en utredning gjort av kredittilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet
 11. Evaluering av aktiv forvaltning for Statens pensjonsfond Norge
 12. Evaluering av endringer i kjøpsavgiften for nye biler fra 2006-2011
 13. Evaluering av Senter for statlig økonomistyring
 14. Evaluering av økonomistyring og administering av Skattefunn : rapport fra en arbeidsgruppe i Senter for statlig økonomistyring
 15. Gjennomgang av Norges banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland
 16. Gjennomgang av Norges banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland
 17. Global Equity Allocation : Analysis of issues related to geographic allocation of equities
 18. Governement Pension Fund Norway : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2012
 19. Government Pension Fund - Norway : Investment benchmarking results for the 4 year period ending December 2009
 20. Government Pension Fund Norway : Investment Bechmarking Results 2010 for the 5 year period ending December 2010
 21. Harvesting Risk Premia for Large Scale Portfolios : Analysis of risk premia indices for the Ministry of Finance, Norway
 22. Investment Cost Effectiveness Analysis (for the 5 years ending December 31. 2013)
 23. Kartlegging av statlige tilskuddsordninger (postene 70-89) med miljøskadelige konsekvenser
 24. Konkurransen i bankmarkedet
 25. Kvalitetssikring av Norges fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (på oppdrag fra KUD og FIN)
 26. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø 2018 (på oppdrag fra KUD og FIN)
 27. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018 (på oppdrag fra KUD og FIN)
 28. NMoF Fixed Income Review : Final report
 29. Norwegian Government Pension Fund - Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2008
 30. Norwegian Government Pension Fund : Real estate portfolio report 2013
 31. Norwegian Government Pension Fund : Real estate portfolio report, 2012
 32. Norwegian Government Pension Fund Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2010
 33. Norwegian Government Pension Fund Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2012
 34. Norwegian Ministry of Finance IPD Fund Level Analysis : December 2011
 35. Ny vurdering av markedet for internasjonale betalingskort i Norge
 36. Optimale strategier i et tokvotesystem
 37. Pliktige elsertifikater
 38. Purchasing Power Parity in Tradable Goods
 39. Rapport om samarbeidet mellom Økokrim, Oslo Børs og Kredittilsynet
 40. Refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbil : mulig innretning og konsekvenser
 41. Reguleringen av pengeoverføringer fra Norge : en vurdering av muligheter for å gjøre pengeoverføring enklere, rimeligere, og lovlig
 42. Report on Active Management of the Norwegian Government Pension Fund - Norway
 43. Review of the Active Management of the Norwegian Governement Pension Fund Global
 44. The Norwegian Government Pension Fund's potential for capturing illiquidity premiums
 45. Uavhengig attestasjonsuttalelse 2012
 46. Uavhengig attestasjonsuttalelse 2013
 47. Uavhengig attestasjonsuttalelse om overholdelse av retningslinjer i Folketrygdfondet
 48. Uavhengig attestasjonsuttalelse om overholdelse av retningslinjer i Folketrygdfondet
 49. Unoterte infrastrukturinvesteringer : ekstern vurdering av politisk, regulatorisk og omdømmemessig risiko
 50. Vurdering av konkurransesituasjonen i skadeforsikringsmarkedet
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)