Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Skatteetaten

Grupper på

26 unike evalueringer fordelt på 2 sektorer (inkludert undersektorer).

Økonomi

 1. Befolkningsundersøkelsen : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten (på oppdrag fra Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 2. Brukerundersøkelse 2006 : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten
 3. Kartlegging av næringslivets oppfatning av Skatteetaten (på oppdrag fra Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 4. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet (på oppdrag fra Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 5. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritak 2010 (på oppdrag fra Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 6. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008
 7. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008 og 2009 (på oppdrag fra Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 8. Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av skatteetaten 2010
 9. Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten 2008 (på oppdrag fra Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 10. Norms and Tax Evasion
 11. Notat om ungdommers holdninger til svart økonomi (på oppdrag fra Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 12. Næringslivets syn på Skatteetaten 2005 (på oppdrag fra Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 13. Næringslivets syn på Skatteetaten 2007 (på oppdrag fra Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 14. Næringslivets syn på Skatteetaten 2009 (på oppdrag fra Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 15. Næringslivets syn på Skatteetaten : rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet (på oppdrag fra Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 16. Næringslivets syn på Skatteetaten : rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet
 17. Privates kjøp av svart arbeid : en befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi (på oppdrag fra Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 18. Rapport fra brukerundersøkelse : selvangivelsen for 2001
 19. Rapport fra brukerundersøkelse : skattebetalernes syn på skattemyndighetene (på oppdrag fra Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 20. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 1
 21. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 2 (på oppdrag fra Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 22. Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister 2005 : rapport (på oppdrag fra Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 23. Svart økonomi
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)