Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Brønnøysundregistrene

Grupper på

5 unike evalueringer fordelt på 2 sektorer (inkludert undersektorer).

Næringsliv

  1. Offentlig skjemavelde : situasjonsbeskrivelse og anbefalinger (på oppdrag fra Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
  2. Resultater NNUQ2 2010 (på oppdrag fra Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
  3. Serviceundersøkelse Brønnøysundregistrene (på oppdrag fra Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
  4. Skjemaveldet fem år etter : undersøkelse av skjemarutiner i statsetater (på oppdrag fra Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)

Offentlig forvaltning

  1. Brønnøysundregistrene : brukerundersøkelse (på oppdrag fra Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
  2. Offentlig skjemavelde : situasjonsbeskrivelse og anbefalinger (på oppdrag fra Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
  3. Resultater NNUQ2 2010 (på oppdrag fra Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
  4. Serviceundersøkelse Brønnøysundregistrene (på oppdrag fra Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
  5. Skjemaveldet fem år etter : undersøkelse av skjemarutiner i statsetater (på oppdrag fra Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)