Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Den sivile påtalemyndighet

Grupper på

1 unike evalueringer fordelt på 1 sektorer (inkludert undersektorer).

Lov og rett

  1. SEFOs etterforskning : en undersøkelse av kvaliteten (på oppdrag fra Den sivile påtalemyndighet og JD)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)