Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Politi og lensmannsetaten

Grupper på

21 unike evalueringer fordelt på 6 sektorer (inkludert undersektorer).

Lov og rett

 1. 22. juli 2011 : evaluering av politiets innsats
 2. Analyse av ressursbruken i politiet (på oppdrag fra Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 3. Barnehusevalueringen 2012
 4. Evaluering av behandlingen av klager over kritikkverdige forhold begått i tjenesten i politi- og lensmannsetaten
 5. Evaluering av politidistriktenes håndtering av saker oversendt fra Spesialenheten for administrativ behandling
 6. Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep
 7. Evaluering av prøveordning i Follo politidistrikt : virkningene av å slå sammen lennsmannskontorer og politistasjoner
 8. Gevinstrealiseringsplan for omorganisering av den sivile rettspleie på grunnplanet, saksbehandlersystemet SIAN, og elektronisk samhandling innen den sivile rettspleie (på oppdrag fra Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 9. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport (på oppdrag fra Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 10. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport (på oppdrag fra Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 11. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport (på oppdrag fra Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 12. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010 : rapport
 13. Publikumsundersøkelse 2006 (på oppdrag fra Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 14. Publiums vurdering av polititjenesten : nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter (på oppdrag fra Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 15. Ressursbruk i politiet
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)