Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)

Grupper på

8 unike evalueringer fordelt på 5 sektorer (inkludert undersektorer).

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)