Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Fylkesmannen i Buskerud

Grupper på

1 unike evalueringer fordelt på 1 sektorer (inkludert undersektorer).

Mat, fiskeri og landbruk

  1. Evaluering av gaupeklaver på lam som forebyggende tiltak (på oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark og Fylkesmannen i Buskerud)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)