Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Fylkesmannen i Finnmark

Grupper på

2 unike evalueringer fordelt på 1 sektorer (inkludert undersektorer).

Mat, fiskeri og landbruk

  1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)
  2. Trainee i landbruket. En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark.
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)