Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Grupper på

2 unike evalueringer fordelt på 2 sektorer (inkludert undersektorer).

Mat, fiskeri og landbruk

  1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)

Miljø

  1. Fallvilt og avlivede dyr av oter : årsrapport for 2006 (på oppdrag fra DN og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)