Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Statens landbruksforvaltning (SLF)

Grupper på

22 unike evalueringer fordelt på 8 sektorer (inkludert undersektorer) (hvorav 1 fra forløpere).

Mat, fiskeri og landbruk

 1. Analyse av tilskuddsordningene : produksjonstillegg for husdyrproduksjon, areal- og kulturlandskapstillegg, produksjonstillegg for dyrking av fôr i fjellet.
 2. Bondens miljøplan : gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker
 3. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket
 4. Evaluering av Kvalitetssystem i landbruket (KSL)
 5. Evaluering av miljøplan
 6. Evaluering av regionale miljøprogram (RMP) : vurdering av ordningene "avrenning til vassdrag og plantevernmidler"
 7. Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket
 8. Evaluering av RMP-2006 : kulturlandskapstiltak.
 9. Evaluering av spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : biologisk mangfold i dammer
 10. Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : ivaretakelse av spesielt verdifulle kulturlandskapsområder
 11. Evaluering av støtteordningen for økologisk landbruk
 12. Evalueringen av fangdammer som miljøtiltak i SMIL
 13. Evalueringen av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
 14. Evalueringen av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : freda og verneverdige bygninger og andre kulturminner og -miljøer
 15. Evalueringen av verdensarvsatsingen over LUF
 16. Flere dyr på sommerferie? : evaluering av beiteordningene
 17. Frakttilskudd kjøtt : evaluering
 18. Kompetansekrav i norsk landbruk : behov, innhold og organisering
 19. Organisering av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter : evaluering
 20. Prisutjevning melk : kontroll for første halvår 2007
 21. Utmåling av arealtilskudd : rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe.

Miljø

 1. Bondens miljøplan : gjennomføring, erfaringer og synspunkter på hvordan planen virker
 2. Evaluering av miljøplan
 3. Evaluering av regionale miljøprogram (RMP) : vurdering av ordningene "avrenning til vassdrag og plantevernmidler"
 4. Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket
 5. Evaluering av RMP-2006 : kulturlandskapstiltak.
 6. Evaluering av spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : biologisk mangfold i dammer
 7. Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : ivaretakelse av spesielt verdifulle kulturlandskapsområder
 8. Evalueringen av fangdammer som miljøtiltak i SMIL
 9. Evalueringen av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
 10. Evalueringen av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) : freda og verneverdige bygninger og andre kulturminner og -miljøer
 11. Evalueringen av verdensarvsatsingen over LUF
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)