Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Norsk kulturråd (Kulturrådet)

Grupper på

30 unike evalueringer fordelt på 10 sektorer (inkludert undersektorer).

Kultur, fritid og livssyn

 1. "Da ars møtte techne" : en deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) (på oppdrag fra Kulturrådet og KUD)
 2. AdOpera!
 3. Danseprosjektet Isadora : vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt
 4. Digital infrastruktur for museer : en evaluering av Kulturrådets satsing
 5. DUS – Den Unge Scenen : en evaluering
 6. Et forsøk verdt: Evaluering av forprosjekt scenekunst
 7. Evalueringsrapport : innkjøpsordningen for sakprosa
 8. Forskning om museer og arkiv : en evaluering av et forskningsprogram i regi av Kulturrådet
 9. Forstyrrelser i nord : en evaluering av Nordland fylkeskommunes prosjekt Kunstneriske forstyrrelser
 10. Fremtidens scenekunstnere? : en evaluering af Nordic Black Express
 11. Frihet og forutsigbarhet : en evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst
 12. Historien om en budsjettpost : en evaluering av statsbudsjettets kapittel 320, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd
 13. Kommunikasjonen er kunsten : evaluering av prosjektet Klangfugl - kunst for de minste
 14. Koreokrati : en evaluering av pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer
 15. Kunskap och lärande för musikbranschen. En evaluering av Norsk kulturråds stöd till regionala nätverk för kompetensutveckling inom rytmisk musik
 16. Kunstaktiv ungdom på internett : evaluering av nettstedet www.Trafo.no
 17. Kunstkritikk.no : en evaluering
 18. Kunstnardrivne visningsrom : Årestadar for ny kunst
 19. Langsomt ble kunsten vår egen? Evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk form, Utsmykkingsfondet for offentlige bygg og Norsk kulturråd om utsmykking og utforming av skoleanlegg
 20. Mer enn penger : Evaluering av Arrangørstøtte scenekunst
 21. Norsk form : en evaluering
 22. Norsk på nytt : en evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen?
 23. Organisering av museene : en evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av museumsreformen
 24. Resultater fra NM i kunstløft : evaluering av Kunstløftets andre periode 2012-2015
 25. Rom for en situasjonistisk kunst : evaluering av Rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter
 26. Samtid: en lang historie : en evaluering av museenes tusenårsprosjekt Dokument 2000
 27. Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt : en evaluering
 28. Syng ut! : evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor
 29. Teater ut til bygd og by?
 30. Verk på vandring : evaluering av Kulturrådets støtteordning for gjestespill
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)