Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning (Riksantikvaren)

Grupper på

6 unike evalueringer fordelt på 5 sektorer (inkludert undersektorer).

Mat, fiskeri og landbruk

  1. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (på oppdrag fra Riksantikvaren, KLD og Miljødirektoratet)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)