Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

Grupper på

37 unike evalueringer fordelt på 10 sektorer (inkludert undersektorer).

Næringsliv

 1. Begrenset viktighet - betydelig effekt : evaluering av NCP-funksjonen for eContentplus
 2. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (på oppdrag fra FKD, NHD og FIN)
 3. Evaluering av GIEK
 4. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (på oppdrag fra BLD, KMD og NHD)
 5. Evaluering av Innovasjon Norge
 6. Evaluering av Innovasjon Norges uteaktiviteter
 7. Evaluering av Norges geologiske undersøkelse
 8. Evaluering av ordningen for statsstøttede eksportkreditter (108-ordningen)
 9. Evaluering av Patentstyret
 10. Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (på oppdrag fra FKD, SD og NHD)
 11. Evaluering av sysselsettingsordningene for sjøfolk
 12. Evaluering av Teknologirådet
 13. EXPO 2010 - Powered by OPS : evaluering av organisering av norsk deltakelse på EXPO 2010
 14. Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger" (på oppdrag fra KMD og NHD)
 15. Gjennomgang av offentlige virkemidler for næringsklynger og nettverk
 16. Infrastruktur gjør forskjell : evaluering av SIVA 2002-2008
 17. Kartlegging av administrative kostnader ved etterlevelse av regelverk knyttet til direkte og indirekte skatt samt statistikk
 18. Norsk Designråd og Norsk Form : vurdering av framtidig samarbeid (på oppdrag fra KUD og NHD)
 19. Offentlig privat samarbeid (OPS) og innovasjonspolitikk : utbredelse, opprinnelse og erfaringer fra OPS - et utgangspunkt for utforming av innovasjonsvirkemidler?
 20. Prosesskartlegging av bedriftsetablering
 21. Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål : ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel
 22. To mål – to midler : økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene

Offentlig forvaltning

 1. Altinn - en plattform å satse på?
 2. Begrenset viktighet - betydelig effekt : evaluering av NCP-funksjonen for eContentplus
 3. Direktoratet for mineralforvaltning : rapport fra PwCs evaluering av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
 4. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (på oppdrag fra FKD, NHD og FIN)
 5. En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger (på oppdrag fra KMD og NHD)
 6. Etatsgjennomgang av NGU : geologi for samfunnet
 7. Etatsgjennomgang av Norges geologiske undersøkelse : geologi for samfunnet
 8. Evaluering av GIEK
 9. Evaluering av Innovasjon Norge
 10. Evaluering av Norges geologiske undersøkelse
 11. Evaluering av Norsk Akkreditering
 12. Evaluering av Patentstyret
 13. Evaluering av sysselsettingsordningene for sjøfolk
 14. Evaluering av Teknologirådet
 15. Geologi i planprosesser : delprosjekt i utviklingsprogrammet Mer geologi inn i samfunnsplanlegging (på oppdrag fra NHD og NGU)
 16. Gjennomgang av offentlige virkemidler for næringsklynger og nettverk
 17. Kartlegging av administrative kostnader ved etterlevelse av regelverk knyttet til direkte og indirekte skatt samt statistikk
 18. Offentlig privat samarbeid (OPS) og innovasjonspolitikk : utbredelse, opprinnelse og erfaringer fra OPS - et utgangspunkt for utforming av innovasjonsvirkemidler?
 19. Prosesskartlegging av bedriftsetablering
 20. Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål : ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel
 21. To mål – to midler : økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene
 22. Vurdering av Altinn II-plattformen
 23. Vurdering av tilskuddet til Standard Norge
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)