Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Oljedirektoratet (OD)

Grupper på

20 unike evalueringer fordelt på 5 sektorer (inkludert undersektorer).

Energi

 1. Disponering av betonginnretninger
 2. Disponering av betonginnretninger
 3. Elektrifiseringsvurderinger av området midtre Nordsjø
 4. Evaluering av reservetilvekst for olje i perioden 2005-2014
 5. Geofaglig vurdering av petroleumsressursene i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 6. Markedsrapport knyttet til avslutning og disponering - Avslutning og disponering av utrangerte innretninger
 7. Miljøteknologi : kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel
 8. Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen
 9. Petroleumsressurser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 10. Unmanned Wellhead Platforms - UWHP : summary report
 11. Utredning om tekniske utfordringer knyttet til transport, mottak og disponering av betonginnretninger ved land : OD prosjektnr. 105801
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)