Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Innovasjon Norge

Grupper på

75 unike evalueringer fordelt på 11 sektorer (inkludert undersektorer) (hvorav 13 fra forløpere).

Næringsliv

 1. Arena-programmet – stimulerer klyngebasert næringsutviklilng
 2. Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2003 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 1999
 3. Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2004 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 2000
 4. Elektronisk forretningsdrift (EF): evaluering av BIT-programmet
 5. En nyttig verktøykasse : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006
 6. Etablererstipend 1989-90 : etablering av levedyktige virksomheter?
 7. Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004
 8. Evaluering av designprogrammet
 9. Evaluering av etablerertjenestene i Akershus og Østfold
 10. Evaluering av fondene for Øst-Europa og Nordvest-Russland
 11. Evaluering av FRAM Kultur 2005-2010
 12. Evaluering av FRAM og iVEL 1997-2005
 13. Evaluering av Inn på tunet-Løftet
 14. Evaluering av Innovasjon Norges arbeid med bedriftsnettverkstjenesten
 15. Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring
 16. Evaluering av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt : hovedrapport
 17. Evaluering av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt : hovedrapport
 18. Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge
 19. Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge : sluttrapport
 20. Evaluering av NCE-programmet
 21. Evaluering av nyvekst
 22. Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter : (OFU/IFU)
 23. Evaluering av tiltak for næringsrettet design : sluttrapport
 24. Evaluering av unge etablereres kompetansebehov : sluttrapport
 25. Flere og bedre bedriftsetableringer? : evaluering av Innovasjon Norges stipendordninger 1999-2005
 26. Fremdeles mer å hente : etterundersøkelse av bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon Norge i 2003
 27. Følgeevaluering av ARENA-programmet : rapport 4 : sammanfattning av två års följeevaluering
 28. Hurtigvirkende kur : Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 29. I hvilken grad bidrar Innovasjon Norge til innovasjon? : en analyse av de støttede prosjektenes innovasjonsinnhold
 30. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 31. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 32. Innovasjon à la carte : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2005
 33. Innsikt om utsikt : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk støtte i 2008
 34. Jordnært om space : evaluering av Romklyngen SIREN
 35. Kommunene som førstelinje i småskala næringsutvikling : evaluering av pilotprosjekt i 47 kommuner
 36. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2003.
 37. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2004.
 38. Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2005 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2001
 39. Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2006 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2002
 40. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2000
 41. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2001
 42. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2002
 43. Mer for pengene : etterundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon i Norge i 2007
 44. Midtveisevaluering av Arena-programmet
 45. Miljøteknologi : potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter (på oppdrag fra NFR, Innovasjon Norge og KLIF)
 46. Norske Eksportforetak : en analyse av mikrodata fra 2001 til 2008
 47. Norske næringsklynger under finanskrisen : en studie av klyngeorganiasjonene som arenaer og aktører
 48. Plattform for videre vekst : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2010
 49. Slutrapport : utvärdering av programmet svenskt-norskt näringslivssamarbete
 50. Slutrapport : utvärdering av programmet, Svenskt-norskt Näringslivssamarbete
 51. SND og bedriftsutvikling : rolle, virkemidler og effekter
 52. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 53. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 54. Stabilt på høyt nivå : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2005
 55. Stadig viktigere : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2004
 56. Storbyprosjektet : underveisevaluering
 57. Til beste for de beste : en evaluering av offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
 58. Tillit og brede prosesser : hovedrapport : evaluering av 3 NCE- prosjekter i 2010
 59. Veksthus eller såkorn til spille? : evaluering av ordningene for såkornfond under Innovasjon Norge
 60. Verdispørsmål om verdiskaping : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn av Innovasjon Norge i 2007
 61. Vitalt om kreft : evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Offentlig forvaltning

 1. Bærekraftige superinnovatører : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2006
 2. Evaluering av FRAM Kultur 2005-2010
 3. Evaluering av Inn på tunet-Løftet
 4. Evaluering av SND : 1993-1999
 5. Evaluering av SND Nord-Trøndelag
 6. Hurtigvirkende kur : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 7. Innovasjon Norge som kunnskapsaktør
 8. Kommunene som førstelinje i småskala næringsutvikling : evaluering av pilotprosjekt i 47 kommuner
 9. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 1999
 10. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge : resultater fra evaluering av NT-programmet
 11. Slutrapport : utvärdering av programmet svenskt-norskt näringslivssamarbete
 12. SND : organisation and Structure
 13. SND in an international context
 14. SND og bedriftsutvikling : rolle, virkemidler og effekter
 15. Til beste for de beste : en evaluering av offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)