Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Petroleumstilsynet (Ptil)

Grupper på

38 unike evalueringer fordelt på 7 sektorer (inkludert undersektorer).

Arbeid og velferd

 1. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede hendelser med offshorekraner - Fase 2 - Perioden 2000 - 2004 - Rapport 33.790.007 R1
 2. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede løftehendelser : fase 3 - perioden 2005 - 2010
 3. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser : Kunnskapsstatus 2008 (på oppdrag fra Arbeidstilsynet og Ptil)
 4. Brukerundersøkelsen 2004 : regelverksprosjektet for utarbeidelse av et helhetlig, koordinert regelverk for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på sokkelen og på enkelte anlegg på land : rapport
 5. Deepwater Horizon ulykken : årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel : rapport
 6. Hendelser med brann i elektriske anlegg : årsaksforhold og tiltak
 7. Hvordan ivaretas storulykkesrisiko på strategisk nivå i petroleumsnæringen? : forprosjekt
 8. Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring ved aldring og levetidsforlengelse
 9. Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene : særlig med tanke på forebygging av storulykker
 10. Kostnader ved arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på sokkelen
 11. Kunnskapsstatus og fremtidsperspektiver 2012 : god reise hjem : sikker dekompresjon av dykkere
 12. Mapping of potential HSE issues related to large-scale capture, transport and storage of CO2
 13. Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt : en intervjustudie
 14. Rammebetingelser som bakenforliggende faktorer for ulykker
 15. Rammebetingelsers betydning for arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko : en oppsummeringsrapport
 16. Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid : utfyllende analyser av RNNP-data
 17. Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko : en litteraturstudie
 18. Sammenstilling av dykk til 300 msv eller dypere, gjennomført i ulike land
 19. Steel pipelines : state of the art for internal condition monitoring and inspection technologies
 20. Uavhengighet av sikkerhetssystemer
 21. Vurdering av behov for revisjon av Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere IK-2708 (på oppdrag fra Fylkesmannen i Rogaland og Ptil)
 22. Vurdering av behovet for helseoppfølgning av dykkere i petroleumsvirksomheten
 23. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning

Energi

 1. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede hendelser med offshorekraner - Fase 2 - Perioden 2000 - 2004 - Rapport 33.790.007 R1
 2. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede løftehendelser : fase 3 - perioden 2005 - 2010
 3. Brannbelastning ved boring over innretning i "cantilevermodus"
 4. Brukerundersøkelsen 2004 : regelverksprosjektet for utarbeidelse av et helhetlig, koordinert regelverk for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på sokkelen og på enkelte anlegg på land : rapport
 5. CO2 injection Well Integrity
 6. Deepwater Horizon ulykken : årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel : rapport
 7. Forslag til scenarioer relatert til akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 8. Frekvenser for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten
 9. Hendelser med brann i elektriske anlegg : årsaksforhold og tiltak
 10. Hvordan ivaretas storulykkesrisiko på strategisk nivå i petroleumsnæringen? : forprosjekt
 11. Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring ved aldring og levetidsforlengelse
 12. Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene : særlig med tanke på forebygging av storulykker
 13. Kostnader ved arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på sokkelen
 14. Kunnskapsstatus og fremtidsperspektiver 2012 : god reise hjem : sikker dekompresjon av dykkere
 15. Mapping of potential HSE issues related to large-scale capture, transport and storage of CO2
 16. Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt : en intervjustudie
 17. Rammebetingelser som bakenforliggende faktorer for ulykker
 18. Rammebetingelsers betydning for arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko : en oppsummeringsrapport
 19. Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid : utfyllende analyser av RNNP-data
 20. Risiko knyttet til gassutslipp under vann
 21. Risikonivå i petroleumsvirksomheten : prosjektrapport : akutte utslipp norsk sokkel 2001-09
 22. Risikonivå i petroleumsvirksomheten : utvikling i risiko : akutte utslipp norsk sokkel 2001-2012
 23. Sammenstilling av dykk til 300 msv eller dypere, gjennomført i ulike land
 24. Steel pipelines : state of the art for internal condition monitoring and inspection technologies
 25. Teknologi- og kunnskapsstatus av betydning for å redusere risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp til sjø i forbindelse med petroleumsvirksomhet i Nordområdene
 26. Temporary abandoned wells on NSC
 27. Uavhengighet av sikkerhetssystemer
 28. Un-bonded Flexible Risers : Recent Field Experience and Actions for Increased Robustness
 29. Verdien av samfunnsmessige konsekvenser av akutt forurensning
 30. Vurdering av behovet for helseoppfølgning av dykkere i petroleumsvirksomheten
 31. Vurdering av frekvenser relater til akutt uslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 32. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning
 33. Vurdering av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak
 34. Vurderinger av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Miljø

 1. CO2 injection Well Integrity
 2. Forslag til scenarioer relatert til akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 3. Frekvenser for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten
 4. Mapping of potential HSE issues related to large-scale capture, transport and storage of CO2
 5. Teknologi- og kunnskapsstatus av betydning for å redusere risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp til sjø i forbindelse med petroleumsvirksomhet i Nordområdene
 6. Vurdering av frekvenser relater til akutt uslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 7. Vurdering av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak
 8. Vurderinger av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Næringsliv

 1. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede hendelser med offshorekraner - Fase 2 - Perioden 2000 - 2004 - Rapport 33.790.007 R1
 2. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede løftehendelser : fase 3 - perioden 2005 - 2010
 3. Brukerundersøkelsen 2004 : regelverksprosjektet for utarbeidelse av et helhetlig, koordinert regelverk for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på sokkelen og på enkelte anlegg på land : rapport
 4. Hendelser med brann i elektriske anlegg : årsaksforhold og tiltak
 5. Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring ved aldring og levetidsforlengelse
 6. Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene : særlig med tanke på forebygging av storulykker
 7. Kostnader ved arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på sokkelen
 8. Kunnskapsstatus og fremtidsperspektiver 2012 : god reise hjem : sikker dekompresjon av dykkere
 9. Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt : en intervjustudie
 10. Rammebetingelser som bakenforliggende faktorer for ulykker
 11. Rammebetingelsers betydning for arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko : en oppsummeringsrapport
 12. Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid : utfyllende analyser av RNNP-data
 13. Temporary abandoned wells on NSC
 14. Uavhengighet av sikkerhetssystemer

Offentlig forvaltning

 1. Forslag til scenarioer relatert til akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 2. Frekvenser for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten
 3. Risikonivå i petroleumsvirksomheten : prosjektrapport : akutte utslipp norsk sokkel 2001-09
 4. Risikonivå i petroleumsvirksomheten : utvikling i risiko : akutte utslipp norsk sokkel 2001-2012
 5. Teknologi- og kunnskapsstatus av betydning for å redusere risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp til sjø i forbindelse med petroleumsvirksomhet i Nordområdene
 6. Tåleevne til brannvegger
 7. Verdien av samfunnsmessige konsekvenser av akutt forurensning
 8. Vurdering av behov for revisjon av Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere IK-2708 (på oppdrag fra Fylkesmannen i Rogaland og Ptil)
 9. Vurdering av frekvenser relater til akutt uslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 10. Vurdering av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak
 11. Vurderinger av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)