Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Olje- og energidepartementet (OED)

Grupper på

29 unike evalueringer fordelt på 9 sektorer (inkludert undersektorer).

Energi

 1. Analyse av sysselsettingseffekten av Tiltakspakken
 2. CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring (på oppdrag fra OED og FIN)
 3. Den økonomiske reguleringen av strømnettet : en gjennomgang
 4. Energiloven og energieffektivisering
 5. European CO2 Test Centre Mongstad : valuation report
 6. Evaluation of the DEMO 2000 program
 7. Evaluering av Enova SF og Energifondet
 8. Evaluering av INTSOK
 9. Evaluering av INTSOK og INTPOW
 10. Evaluering av tilskuddsordning for elektrisitetssparing i husholdninger
 11. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (på oppdrag fra ASD, OED, KLD og JD)
 12. Innmatningsordning for fornybar elektrisitet
 13. Investeringer i kraftproduksjon : kapasitetsutvikling 1975-2006
 14. Magasindisponering før og etter energiloven
 15. One North Sea : a study into North Sea cross-border CO2 transport and storage
 16. PETRAD : utredning av ny organisasjonsmodell (på oppdrag fra OED og UD)
 17. Rapport om rammer for magasindisponering
 18. Regulering av fjernvarme : utredning for Olje- og energidepartementet
 19. Sikker levering av elektrisk kraft : grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat
 20. Små vannkraftverk : evaluering av dokumentasjon av biologisk mangfold
 21. Utredning av kostnader for økt krafttilgang i Midt-Norge
 22. Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen
 23. Vilkår for ny kraftproduksjon
 24. Vurdering av Enovas utløsende effekt
 25. Vurdering av gjennomførte prosjekter på norsk sokkel
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)