Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Kulturdepartementet (KUD)

Grupper på

62 unike evalueringer fordelt på 11 sektorer (inkludert undersektorer) (hvorav 1 fra forløpere).

Kultur, fritid og livssyn

 1. "Da ars møtte techne" : en deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) (på oppdrag fra Kulturrådet og KUD)
 2. "Kunstnerens beste venn" : en evaluering av Office for Contemporary Art Norway.
 3. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 4. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 5. Bedre kår for lokalidretten? Evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag
 6. Demokratisering av kulturen? : om sosial ulikhet i kulturbruk og -deltakelse
 7. Der ordene slutter : en evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester
 8. Ekstraordinært eller selvfølgelig? : evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen
 9. En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? : et notat om armlengdesprinsippet i norsk og internasjonal kulturpolitikk.
 10. Evaluering av ABM-utvikling
 11. Evaluering av Arts & Business Norway (på oppdrag fra KUD og NHD)
 12. Evaluering av Bokavtalen
 13. Evaluering av Det Åpne Teater
 14. Evaluering av frifond : rapport
 15. Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag : en forstudie
 16. Evaluering av samelovens språkregler : sámelága giellanjuolggadusaid evalueren
 17. Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO)
 18. Evaluering av støtteordninger for minoritetsspråklige medier
 19. Exhibit / Inhibit : gjennomgang av OCA. Office for Contemporary Art Norway (på oppdrag fra KUD og UD)
 20. For en neve dollar mer : en evaluering av den statlige støtten til regionale filmfond
 21. Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner
 22. Frivillig sektors økonomi og merverdiavgift
 23. Gjennomgang av Norsk kulturråd
 24. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge (på oppdrag fra BLD og KUD)
 25. I takt med tiden : en evaluering av Oslo-Filharmonien, Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør
 26. Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom
 27. Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen : rapport
 28. Kompetanse og aktivitet : en gjennomgang av aktivitetsmidlene til barn og ungdom (post 3) fordelt via særforbundene
 29. Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester
 30. Konsekvenser av markedsfinansiering og privatisering av NRK
 31. Konsolidert tilskuddsordning? Oppfølgende evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag
 32. Kulturkunnskap i en kunnskapskultur. Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole.
 33. Kulturutgifter i kommunene
 34. Kvalitet for alle penga? : en evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater
 35. Kvalitetssikring av konseptvalg : utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (på oppdrag fra KUD og FIN)
 36. Kvalitetssikring av Norges fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (på oppdrag fra KUD og FIN)
 37. Kvalitetssikring av Norges Fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (på oppdrag fra KUD og FIN)
 38. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø 2018 (på oppdrag fra KUD og FIN)
 39. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018 (på oppdrag fra KUD og FIN)
 40. Mangfoldsåret : muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv
 41. Medieeierskapsutredningen 2012
 42. Mer frivillig innsats? Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag
 43. Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner - kartlegging av inntekter og kostnader
 44. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design : kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet : vurdering av alternativanalyse datert 10. november 2008 (på oppdrag fra KUD og FIN)
 45. Ny giv i teatret – hva må til? : en evaluering av Det Norske Teatret, Nordland Teater og Trøndelag Teater
 46. Nye tider - nye takter : en gjennomgang av Rikskonsertene
 47. Nye tider - nye takter? : en gjennomgang av Rikskonsertene
 48. Profesjonalisering av kor : evaluering av en forsøksordning
 49. Rapport fra Nordgård-utvalget
 50. Rapport om eierstyring av Norsk Tipping AS : avgitt til Kulturdepartementet 11. januar 2010
 51. Ressursgjennomgang av Lotteri- og stiftelsestilsynet : rapport til Kulturdepartementet
 52. Riktig eller viktig? : en evaluering av Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt
 53. Sivile eierformer : med frivillighetssentralene som case
 54. Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet
 55. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 56. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 57. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 58. Verdier på spill - kunstnerisk handlingsrom i teatret
 59. Vurdering av den årlige rapporteringen fra NRK AS om selskapets effektivitet
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)