Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)

Grupper på

8 unike evalueringer fordelt på 8 sektorer (inkludert undersektorer).

Bolig og eiendom

 1. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (på oppdrag fra IMDI og Husbanken)
 2. Desentraliserte asylmottak og bosetting (på oppdrag fra Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)

Innvandring og inkludering

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (på oppdrag fra Husbanken, IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (på oppdrag fra IMDI og Husbanken)
 3. Desentraliserte asylmottak og bosetting (på oppdrag fra Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 4. Famler seg fram til god etteroppfølging : resultater fra undersøkelsen om oppfølging av deltakere som har kommet i arbeid eller utdanning etter å ha fullført Jobbsjansen
 5. Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner (på oppdrag fra IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 6. Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger
 7. Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering (på oppdrag fra Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og IMDI)

Kommuner og distrikter

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (på oppdrag fra Husbanken, IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. Desentraliserte asylmottak og bosetting (på oppdrag fra Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 3. Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering (på oppdrag fra Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og IMDI)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)