Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)

Grupper på

7 unike evalueringer fordelt på 6 sektorer (inkludert undersektorer) (hvorav 6 fra forløpere).

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)