Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

Grupper på

23 unike evalueringer fordelt på 9 sektorer (inkludert undersektorer).

Mat, fiskeri og landbruk

 1. Enkeltelementer og helhetsløsninger for alternative kvotesystem : en utredning for Nærings- og fiskeridepartementet
 2. Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendefangst
 3. Evaluering av Fiskeridirektoratet
 4. Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen
 5. Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen
 6. Evaluering av mineralloven : innstilling fra et utvalg oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet
 7. Evaluering av Norges sjømatråd
 8. Forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen : en vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser : rapport
 9. Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien
 10. Konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen
 11. Rammebetingelser for bioøkonomi i Norge
 12. Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten : rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)