Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Fiskeridirektoratet

Grupper på

9 unike evalueringer fordelt på 1 sektorer (inkludert undersektorer).

Mat, fiskeri og landbruk

  1. Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge (på oppdrag fra Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
  2. En sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandling av akvakultursøknader
  3. Enklere saksbehandling? Evaluering av brukernes oppfatning av prosjektet
  4. Evaluering av datagrunnlaget 2006-2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver (på oppdrag fra FKD, Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
  5. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander : utforming av indikatorer (på oppdrag fra Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
  6. Organisering av ytre fiskerietat - med forslag til omorganisering av regionene Møre og Romsdal og Nordland
  7. Rømt oppdrettslaks i sjø og elv : mengd og opphav (på oppdrag fra Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
  8. Teoretisk gjennomgang av budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser (på oppdrag fra Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
  9. Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag : undersøkelsen høsten 2007 (på oppdrag fra Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)