Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Kystverket

Grupper på

33 unike evalueringer fordelt på 8 sektorer (inkludert undersektorer).

Kommuner og distrikter

 1. Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt (på oppdrag fra Kystverket, SVV og Jernbaneverket)
 2. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (på oppdrag fra Kystverket, SVV og Jernbaneverket)
 3. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av innseiling til Ålesund havn
 4. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av Kalvøysundet, nordre innseiling Ålesund
 5. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Ranfjorden innseiling
 6. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund
 7. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund – med oppdaterte forutsetninger
 8. Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune
 9. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Brensholmen fiskerihavn
 10. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Gamvik fiskerihavn
 11. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Grøtøyleia
 12. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kiberg fiskerihavn
 13. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kjøllefjord fiskerihavn
 14. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Tromvik fiskerihavn
 15. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak ved innseilingen til Sandnessjøen fiskerihavn
 16. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn
 17. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Sørvær fiskerihavn

Mat, fiskeri og landbruk

 1. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av innseiling til Ålesund havn
 2. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av Kalvøysundet, nordre innseiling Ålesund
 3. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Ranfjorden innseiling
 4. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Senjahopen fiskerihavn
 5. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring ved Åmnøy og i Stabbsundet
 6. Samfunnsøkonomisk analyse av flytting av molo og utdyping i Engenes fiskerihavn
 7. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund
 8. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund – med oppdaterte forutsetninger
 9. Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune
 10. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Brensholmen fiskerihavn
 11. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Andenes havn
 12. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Gamvik fiskerihavn
 13. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Grøtøyleia
 14. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Havøysund fiskerihavn
 15. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kiberg fiskerihavn
 16. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kjøllefjord fiskerihavn
 17. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Tromvik fiskerihavn
 18. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak ved innseilingen til Sandnessjøen fiskerihavn
 19. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn
 20. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Sørvær fiskerihavn
 21. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn – med oppdaterte forutsetninger
 22. Verdsetting av miljørelatert velferdstap ved oljeutslipp fra skip : kalkulasjonspriser for samfunnsøkonomiske analyser
 23. Økosystemtjenester i Kystverkets samfunnsøkonomiske analyser

Offentlig forvaltning

 1. Effects of proposed ship routeing off the Norwegian coast. part 1 Røst - Utsira.
 2. Effects of proposed ship routeing off the Norwegian coast. part 2 Utsira - Oslo fjord. Konsekvenser av forslag til ny farled utenfor norskekysten. Del 2 Utsira - Oslofjorden.
 3. Evaluering av den statlige oljevernaksjonen etter grunnstøtingen av MV Full City 31. juli 2009 (på oppdrag fra Kystverket og Kystverket hovedkontoret)
 4. Nytte og kostnader av nasjonale databaser: metodeutvikling og utprøving på nasjonal database for grunnundersøkelser (på oppdrag fra Kystverket, SVV og Jernbaneverket)
 5. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (på oppdrag fra Kystverket, SVV og Jernbaneverket)
 6. Samfunnsøkonomisk vurdering av tilskudd til miljøtiltak i havner

Transport og kommunikasjon

 1. Evaluering av persontransportmodeller (på oppdrag fra Kystverket, SVV og Jernbaneverket)
 2. Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt (på oppdrag fra Kystverket, SVV og Jernbaneverket)
 3. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (på oppdrag fra Kystverket, SVV og Jernbaneverket)
 4. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av innseiling til Ålesund havn
 5. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av Kalvøysundet, nordre innseiling Ålesund
 6. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Ranfjorden innseiling
 7. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Senjahopen fiskerihavn
 8. Samfunnsøkonomisk analyse av flytting av molo og utdyping i Engenes fiskerihavn
 9. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund
 10. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund – med oppdaterte forutsetninger
 11. Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune
 12. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Brensholmen fiskerihavn
 13. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Andenes havn
 14. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Gamvik fiskerihavn
 15. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Grøtøyleia
 16. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Havøysund fiskerihavn
 17. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kiberg fiskerihavn
 18. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kjøllefjord fiskerihavn
 19. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Tromvik fiskerihavn
 20. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak ved innseilingen til Sandnessjøen fiskerihavn
 21. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn
 22. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Sørvær fiskerihavn
 23. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn – med oppdaterte forutsetninger
 24. Velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Fase 1 av hovedstudie

Økonomi

 1. Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt (på oppdrag fra Kystverket, SVV og Jernbaneverket)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)