Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Statens helsetilsyn (Helsetilsynet)

Grupper på

10 unike evalueringer fordelt på 3 sektorer (inkludert undersektorer).

Helse og omsorg

  1. "Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra…" : en deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre
  2. Brukerundersøkelse i helsetjenesten og blant journalister
  3. Brukerundersøkelse Statens helsetilsyn : 4.-10. januar 2006 (uke 1-2) : oppsummeringsrapport
  4. Evaluering av Nasjonalt geriatriprogram : sluttrapport
  5. Evaluering av prosjekt "Støtte til seksuelt misbrukte barn" : sluttrapport
  6. Evaluering av RELIS : sluttrapport
  7. Kjennskap og bruk av klageinstans i helsevesenet : tiltro til fylkeslegene og Helsetilsynet
  8. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynet)
  9. Myndighetstilsyn eller kyndighetstilsyn? : en studie av endringer i Helsetilsynets rolleutforming og rolleutøvelse i perioden 1994 - 2005 : masteroppgave
  10. Psykososiale team for flyktninger og asylsøkere : brukerundersøkelse og evaluering
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)