Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Aetat - Arbeidsdirektoratet

Grupper på

11 unike evalueringer fordelt på 3 sektorer (inkludert undersektorer).

Arbeid og velferd

 1. En helt vanlig jobb? : en studie av utviklingshemmede i arbeidslivet
 2. Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere : delrapport 2
 3. Evaluering av individuell serviceerklæring i Aetat
 4. Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport
 5. Evaluering av ordningen "Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"
 6. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (på oppdrag fra Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 7. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (på oppdrag fra Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 8. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (på oppdrag fra Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 9. Systematikk og innleving : evaluering av forsøket med differensierte støttesatsar for VTA-bedrifter
 10. Tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere : samarbeid og samordning
 11. Trenger du hjelp? : oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser : delrapport 1
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)