Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Jernbaneverket

Grupper på

7 unike evalueringer fordelt på 6 sektorer (inkludert undersektorer).

Økonomi

  1. Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt (på oppdrag fra Kystverket, SVV og Jernbaneverket)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)