Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Sametinget - administrasjonen

Grupper på

29 unike evalueringer fordelt på 11 sektorer (inkludert undersektorer).

Urfolk og minoriteter

 1. Bruk av tospråklighetsmidlene
 2. Duoji ovdáneami ekonomiijaraporta
 3. Ekonomalaš raporta duoji ovdáneamis
 4. Evaluering av salgsorganisasjonene i duodji og Duojáriid Dállu
 5. Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk
 6. Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling
 7. Evaluering av stipend for høyere utdanning
 8. Evaluering av tilskudd til helse- og sosialprosjekter
 9. Evaluering av tilskudd til utvikling av samiske læremidler
 10. Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond
 11. Guovttegielatvuođa doarjjagiid geavaheami
 12. Hástalusat duoji gelbbolašvuođas, oahpahusas ja ovdánahttimis
 13. Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken : en analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer
 14. Samisk i barnehage? Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager
 15. Sámedikki kulturdoarjjaortnega árvvoštallan
 16. Sámi ovddidanfoandda doarjjaortnegiid árvvoštallan
 17. Utfordringer innen kompetanse, opplæring og utvikling i duodji
 18. Vuovdinorganisašuvnnaid duojis ja Duojáriid Dálu árvvoštallan
 19. Vurdering av behovet for et kompetansesenter for utmarksnæringer
 20. Árvvoštallat gealboguovddáža dárbbu meahcástanealáhusaid várás
 21. Økonomisk rapport for utviklingen i duodji
 22. Økonomisk rapport for utviklingen i duodji
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)