Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret)

Grupper på

10 unike evalueringer fordelt på 6 sektorer (inkludert undersektorer).

Arbeid og velferd

 1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 2. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 3. Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 4. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Bolig og eiendom

 1. Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kommuner og distrikter

 1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 2. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 3. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge : en nasjonal kartlegging (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 4. Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 5. Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 6. Kommunene sin rolle i reisemålsutvikling : en kunnskapskartlegging gjennom et case-studie (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 7. Kunnskap for stadutvikling : utviklingsrelevante norske bidrag i perioden 1999 - 2009 (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 8. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 9. Ordkraft : følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009 : sluttrapport (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 10. Tilflytting til småstader og distrikt : kva tiltak verkar? Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009 (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Mat, fiskeri og landbruk

 1. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge : en nasjonal kartlegging (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Næringsliv

 1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 2. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 3. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Transport og kommunikasjon

 1. Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge (på oppdrag fra Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)