Gå til hovedtekst

Oppdragsgiver

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Grupper på

53 unike evalueringer fordelt på 12 sektorer (inkludert undersektorer).

Bolig og eiendom

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (på oppdrag fra Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)

Innvandring og inkludering

 1. A Sense of Control : Why rejected asylum seekers move out of reception centres
 2. Assistert retur til Nigeria
 3. Assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo: Korleis gjekk det? Ei samanliknande evaluering av verknad og resultat
 4. Bedre kommunikasjon med UDIs brukere : innsikt og muligheter
 5. Between two societies : Review of the Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq (IRRINI)Programme (på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet og UDI)
 6. Comparative study of ID management in immigration regulation : Norway, Sweden, the Netherlands and United Kingdom
 7. Desentraliserte asylmottak og bosetting (på oppdrag fra Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 8. Dobbelt sårbar : funksjonshemmete barn i asylmottak
 9. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening (på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet og UDI)
 10. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening
 11. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 12. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 13. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (på oppdrag fra BLD, UDI og JD)
 14. Evaluation : the Norwegian Programme for the Resettlement of UN Refugees (på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet og UDI)
 15. Evaluering av forsterket avdeling
 16. Evaluering av forsterket avdeling
 17. Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere
 18. Evaluering av pilotprosjekt om saksflyt og retur. ROP og orienteringssamtaler
 19. Evaluering av returtiltak i ordinære mottak
 20. Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak: Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer.
 21. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
 22. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet og UDI)
 23. Forfølgelse basert på religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) - praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012
 24. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av flyktningehjelpens informasjonsprosjekt INCOR
 25. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av Flyktningehjelpens informasjonstjeneste, INCOR
 26. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten (på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet og UDI)
 27. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten?
 28. Information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention
 29. Juridisk utredning til UDI : samtykke som rettslig grunnlag for utlendingsforvaltningens adgang til å registrere og behandle personopplysninger
 30. Livsmestring hos enslige mindreårige asylsøkere : utprøving av HIPP-metoden i returmotiverende arbeid i mottak
 31. Marriage of convenience : A Comparative Sudy : Rules and Pactices in Norway, Sweden, Germany, Denmark and the Netherlands (på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet og UDI)
 32. Missing : Asylum seekers who leave reception centres in Norway
 33. No way in, no way out? : A study of living conditions of irregular migrants in Norway
 34. Opphold i asylmottak: Konsekvenser for levekår og integrering.
 35. OUT-Reach : informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak
 36. Return in Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan (på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet og UDI)
 37. Return with Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan.
 38. Retursentre for utreisepliktige : evaluering av konseptutvikling og etableringsarbeid i Utlendingsdirektoratet
 39. The making of UNHCR's guidance and its implementation in the national jurisdiction of the United Kingdom, Norway and Sweden
 40. The Making of UNHCR´s Guidance and it's Implementation in the National Jurisdiction of The United Kingdom, Norway and Sweden
 41. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 42. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 43. Tracing UMAs’ families : A comparative study of some European countries’ practices an experiences in tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers
 44. Troverdighetsvurderingen i asylsaker : juss og tverrfaglighet i opplæringen i fire direktorater - Belgia, Storbritannia, Sverige og Norge
 45. Troverdighetsvurderinger : søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)
 46. Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak
 47. Visitor’s visas in connection with family visits : Norwegian visa practice compared to a selection of Schengen countries
 48. Vold, trusler og ustabil atferd i norske asylmottak
 49. Why go back? Assisted return from Norway

Kommuner og distrikter

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (på oppdrag fra Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)

Lov og rett

 1. Assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo: Korleis gjekk det? Ei samanliknande evaluering av verknad og resultat
 2. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (på oppdrag fra BLD, UDI og JD)
 3. Forfølgelse basert på religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) - praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012
 4. Information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention
 5. Juridisk utredning til UDI : samtykke som rettslig grunnlag for utlendingsforvaltningens adgang til å registrere og behandle personopplysninger
 6. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 7. Why go back? Assisted return from Norway

Offentlig forvaltning

 1. Bedre kommunikasjon med UDIs brukere : innsikt og muligheter
 2. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 3. Evaluering av pilotprosjekt om saksflyt og retur. ROP og orienteringssamtaler
 4. Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak: Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer.
 5. Forfølgelse basert på religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) - praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012
 6. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten?
 7. Information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention
 8. Juridisk utredning til UDI : samtykke som rettslig grunnlag for utlendingsforvaltningens adgang til å registrere og behandle personopplysninger
 9. Return with Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan.
 10. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 11. Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)