Gå til hovedtekst

Utfører

Kriminalomsorgens utdanningssenter

Grupper på

14 unike evalueringer fordelt på 4 oppdragsgivere (med forløpere).

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. Dømt til samfunnsstraff
 2. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn (sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS og KRUS)
 3. Evaluering av innføringen av samfunnsstraffen
 4. Evaluering av rusprogrammene Rif og Mitt valg
 5. Evalueringsrapport National Substance Abuse Programme NSAP
 6. Evalueringsrapport VINN Samtalegrupper for kvinner : basert på datamateriale fra norske og svenske enheter 2006-2007
 7. Ledelsesutviklingsprogrammet i Kriminalomsorgen 2007-2009 : en sluttevaluering
 8. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) : oppstart av teamene og sentrene 2006
 9. Samfunnsstraffen 2003 : resultater og utfordringer
 10. Samtalegrupper etter ATV-modellen : en evaluering av spesialopplæringen og domfeltes erfaringer
 11. Straff i institusjon : en evaluering av § 12-ordningen etter innføring av straffegjennomføringsloven og rusreformen
 12. Tiltak overfor gjengangere : TOG
 13. Vend om i tide : en evaluering av SNU-prosjektene i Trondheim og Bergen. Det er ingen skam å snu : en evaluering av SNU-prosjektene i Oslo

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS

 1. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn (sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS, KRUS og JD)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)