Gå til hovedtekst

Utfører

Agenda utredning & utvikling

Grupper på

1 unike evalueringer fordelt på 2 oppdragsgivere (med forløpere).

Politidirektoratet

  1. Sluttevaluering Politireform 2000 (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)