Gå til hovedtekst

Utfører

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Grupper på

14 unike evalueringer fordelt på 6 oppdragsgivere (med forløpere).

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)