Gå til hovedtekst

Utfører

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

Oppdragsgiver (med forløpere)199920062007200820092011Total
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)1300127
Kunnskapsdepartementet (KD)0011204
Helsedirektoratet0100001
Husbanken - hovedkontoret0000011
Husbanken0000011
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)0000101
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)