Gå til hovedtekst

Utfører

International Research Institute of Stavanger (IRIS)

Grupper på

50 unike evalueringer fordelt på 19 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

  1. Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær : en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme

  1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme og Stavanger bispedømme)

Stavanger bispedømme

  1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)