Gå til hovedtekst

Utfører

Uni Research

Grupper på

24 unike evalueringer fordelt på 16 oppdragsgivere (med forløpere).

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

  1. Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre : en effektstudie (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Bufetat)

Fiskeriadministrasjonen

  1. Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag : undersøkelsen høsten 2007 (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)