Gå til hovedtekst

Utfører

Uni Research

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)20072008200920102011201220142015201620172018Total
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)001111102007
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)011300000117
Fylkesmannen i Hordaland100000000001
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)001000000001
Helsedirektoratet000000001001
Norges forskningsråd (NFR)000000000101
Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)000000000011
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)001000000001
Fiskeridirektoratet010000000001
Husbanken000000001001
Fiskeriadministrasjonen010000000001
Arbeids- og velferdsdirektoratet000100000001
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet001000000001
Utlendingsdirektoratet (UDI)000000010001
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)01*0000000001*

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)