Gå til hovedtekst

Utfører

SINTEF

Grupper på

25 unike evalueringer fordelt på 16 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. Evaluering av "jobbmestrende oppfølging" i Østfold og Oslo : sluttrapport
 2. Evaluering av "Mestringsveier til arbeid - psykisk helse og rus"
 3. Evaluering av egenmeldingsforsøket i Kristiansand : ansattes erfaringer og vurderinger
 4. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov -pilot i Sør-Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 5. Ikke i form på jobben : løsningsbasert verktøy for registrering av inneklimaproblemer
 6. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 7. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 8. Marensroprosjektet : arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) : konseptutvikling - metoderapport (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 9. Russ-prosjektet : verktøykasse (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 10. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 11. Transport til arbeid og livet : transport og arbeidsdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne

Den Norske Stats Husbank

 1. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

 1. Suksessrike distriktskommuner : en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner

Husbanken

 1. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Integrerings- og mangfoldsdirektorat

 1. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)