Gå til hovedtekst

Utfører

Østlandsforskning

Grupper på

10 unike evalueringer fordelt på 10 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

  1. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

  1. Interkommunalt plansamarbeid
  2. Second Homes i Norge : bidrag til en nordisk utredning
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)