Gå til hovedtekst

Utfører

Frischsenteret

Grupper på

22 unike evalueringer fordelt på 11 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet

 1. Psykisk helse og uførhet blant unge

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak : en empirisk analyse av seleksjon og virkninger (sammen med KD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 2. Analyse av en dagpengereform : virkninger av forkortet dagpengeperiode
 3. Do Labour Market Programmes Speed up the Return to Work?
 4. Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?
 5. Norwegian Vocational Rehabilitation Programs:Improving Employability and Preventing Disability?
 6. The Impacts of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality
 7. The Long-term Impacts of Vocational Rehabilitation
 8. Unemployment Insurance in Welfare States: Soft Constraints and Mild Sanctions
 9. Virker arbeidspraksis i ordinær virksomhet etter sitt formål?
 10. Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge : Delrapport : Psykiske heleproblemer blant unge - En litteraturgjennomgang

Skattedirektoratet

 1. Notat om ungdommers holdninger til svart økonomi (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 2. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 2 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)

Utlendingsdirektoratet

 1. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)