Gå til hovedtekst

Utfører

PriceWaterhouseCoopers (PWC)

Grupper på

16 unike evalueringer fordelt på 15 oppdragsgivere (med forløpere).

Kystverket hovedkontoret

  1. Evaluering av den statlige oljevernaksjonen etter grunnstøtingen av MV Full City 31. juli 2009 (sammen med Kystverket og Kystverket hovedkontoret)

Senter for statlig økonomistyring

  1. Evaluering av organisering av økonomitjenesteområdet i Senter for statlig økonomistyring (SSØ) (sammen med DFØ og Senter for statlig økonomistyring)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)