Gå til hovedtekst

Utfører

Agenda Kaupang

Grupper på

40 unike evalueringer fordelt på 18 oppdragsgivere (med forløpere).

Politidirektoratet

  1. Analyse av ressursbruken i politiet (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
  2. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt
  3. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
  4. Publikumsundersøkelse 2006 (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
  5. Sluttevaluering Politireform 2000 (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)

Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning

  1. Evaluering av kulturmiljøer
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)