Gå til hovedtekst

Utfører

Konsulenter

Grupper på

40 unike evalueringer fordelt på 22 oppdragsgivere (med forløpere).

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

  1. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)