Oppdragsgiver (med forløpere);2001;2005;2006;2007;2008;2009;2010;2011;2016;2017;2019;Total Arbeids- og sosialdepartementet (ASD);0;1;0;0;1;1;1;0;0;0;0;4 Barne- og likestillingsdepartementet (BLD);1;0;1;0;0;0;0;0;1;0;0;3 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD);0;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;3 Klima- og miljødepartementet (KLD);0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2;2 Landbruks- og matdepartementet (LMD);0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;2 Norges forskningsråd (NFR);0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0;1 Nærings- og handelsdepartementet (NHD);0;0;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD);0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 Kunnskapsdepartementet (KD);0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;1