Gå til hovedtekst

Utfører

Norges forskningsråd

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)20012005200620072008200920102011201620172019Total
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)01*001*1*100004*
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)101000001003
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)001101000003
Klima- og miljødepartementet (KLD)000000000022
Landbruks- og matdepartementet (LMD)000000200002
Norges forskningsråd (NFR)000000010001
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)000010000001
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)010000000001
Kunnskapsdepartementet (KD)000000000101

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)