Gå til hovedtekst

Utfører

Universitetet i Oslo (UiO)

Grupper på

15 unike evalueringer fordelt på 12 oppdragsgivere (med forløpere).

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

  1. Humanitær innsats ved naturkatastrofer: en syntese av evalueringsfunn (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))

Utdanningsdirektoratet

  1. Evaluering av Kunnskapsløftet : 2006 - 2012 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
  2. Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps : sluttrapport
  3. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

  1. Evaluering av Kunnskapsløftet : 2006 - 2012 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
  2. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)