Gå til hovedtekst

Utfører

Nordlandsforskning

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017Total
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)00000024301203000116
Innovasjon Norge1*1*1*2*1121010000000011*
Norges forskningsråd (NFR)0000001011231000009
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)0000010112010000006
Arbeids- og velferdsdirektoratet0000000320000000005
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)0100000002010000004
Sametinget - administrasjonen0000000000000101103
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)0000000101000010003
Husbanken0010000100000100003
Den Norske Stats Husbank0010000100000000002
Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)0000000002000000002
Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)0000000002000000002
Helsedirektoratet0000000100100000002
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret)0000000002000000002
Utdanningsdirektoratet0000000000101000002
Statistisk sentralbyrå (SSB)0000001100000000002
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)0000000001010000002
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) 0000000002000000002
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)0000000000001010002
Fylkesmannen i Finnmark0000000000000010001
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)0000010000000000001
Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring0000000000100000001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)