Gå til hovedtekst

Utfører

TNS Gallup

Grupper på

13 unike evalueringer fordelt på 8 oppdragsgivere (med forløpere).

Politidirektoratet

  1. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
  2. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)

Skattedirektoratet

  1. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
  2. Næringslivets syn på Skatteetaten 2007 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
  3. Næringslivets syn på Skatteetaten 2009 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)

Skatteetaten

  1. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet (sammen med Skattedirektoratet)
  2. Næringslivets syn på Skatteetaten 2007 (sammen med Skattedirektoratet)
  3. Næringslivets syn på Skatteetaten 2009 (sammen med Skattedirektoratet)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)