Gå til hovedtekst

Utfører

Universitetet i Bergen (UiB)

Grupper på

14 unike evalueringer fordelt på 11 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og velferdsdirektoratet

  1. Et brutalt arbeidsmiljø?: en undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
  2. Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
  3. Mobbing og utstøting i arbeidslivet : Resultater fra en landsrepresentativ og longitudinell undersøkelse (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
  4. Rekruttering i flerkulturelle samfunn : innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)