Gå til hovedtekst

Utfører

Oxford Research

Grupper på

98 unike evalueringer fordelt på 21 oppdragsgivere (med forløpere).

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. Atferdssenteret Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS
 2. Domstolsbehandlingen av foreldretvister - Kartlegging av foreldretvister etter barneloven
 3. Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : første delrapport
 4. Godt fundament : evaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011 : sluttrapport
 5. Kompetanse og dialog : evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 6. Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO
 7. Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO
 8. Organisering, effektivitet og rettssikkerhet – Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 9. Refleksjon og strategi : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : tredje delrapport
 10. Rettigheter og tilhørighet : evaluering av statsborgerregelverket
 11. Tid for handling : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse - 2. delrapport

Innovasjon Norge

 1. Bærekraftige superinnovatører : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2006
 2. En nyttig verktøykasse : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006
 3. Fremdeles mer å hente : etterundersøkelse av bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon Norge i 2003
 4. Hurtigvirkende kur : Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 5. Hurtigvirkende kur : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 6. I hvilken grad bidrar Innovasjon Norge til innovasjon? : en analyse av de støttede prosjektenes innovasjonsinnhold
 7. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 8. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 9. Innovasjon à la carte : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2005
 10. Innsikt om utsikt : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk støtte i 2008
 11. Jordnært om space : evaluering av Romklyngen SIREN
 12. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2003.
 13. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2004.
 14. Mer for pengene : etterundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon i Norge i 2007
 15. Plattform for videre vekst : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2010
 16. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 17. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 18. Stabilt på høyt nivå : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2005
 19. Stadig viktigere : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2004
 20. Tillit og brede prosesser : hovedrapport : evaluering av 3 NCE- prosjekter i 2010
 21. Verdispørsmål om verdiskaping : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn av Innovasjon Norge i 2007
 22. Vitalt om kreft : evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Norges forskningsråd (NFR)

 1. "På vei mot måloppnåelse" Følgeevaluering av Norges forskningsråds program BIONÆR 2012-2016
 2. Alle skal med!? : Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)
 3. Analyse av Forskningsløft i nord : lærdommer for nye satsinger
 4. Evaluation of the CLIMIT Programme
 5. Evaluering av primærnæringsinstituttene : hovedrapport
 6. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 7. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 8. Ex post evaluation of the PovPeace programme
 9. Ex Post Evaluation of the PovPeace Programme
 10. Fast i fisken : evaluering av Norges Forskningsråds program Havbruk – en næring i vekst
 11. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord - Sluttrapport
 12. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : delrapport 1
 13. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : sluttrapport
 14. JEEP II: Utredning og evaluering av reaktorens nytteverdi
 15. Lønnsomt og nyttig samarbeid. Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning.
 16. Midterm evaluation of the NORRUSS programme (sammen med UD)
 17. Ongoing evaluation of the Norwegian Programme for Research Cooperation with India : final report
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)