Gå til hovedtekst

Utfører

Oxford Research

Grupper på

85 unike evalueringer fordelt på 20 oppdragsgivere (med forløpere).

Innovasjon Norge

 1. Bærekraftige superinnovatører : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2006
 2. En nyttig verktøykasse : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006
 3. Fremdeles mer å hente : etterundersøkelse av bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon Norge i 2003
 4. Hurtigvirkende kur : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 5. I hvilken grad bidrar Innovasjon Norge til innovasjon? : en analyse av de støttede prosjektenes innovasjonsinnhold
 6. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 7. Innovasjon à la carte : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2005
 8. Innsikt om utsikt : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk støtte i 2008
 9. Jordnært om space : evaluering av Romklyngen SIREN
 10. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2003.
 11. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2004.
 12. Mer for pengene : etterundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon i Norge i 2007
 13. Plattform for videre vekst : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2010
 14. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 15. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 16. Stabilt på høyt nivå : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2005
 17. Stadig viktigere : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2004
 18. Tillit og brede prosesser : hovedrapport : evaluering av 3 NCE- prosjekter i 2010
 19. Verdispørsmål om verdiskaping : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn av Innovasjon Norge i 2007
 20. Vitalt om kreft : evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Alle skal med!? : Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)
 2. Analyse av Forskningsløft i nord : lærdommer for nye satsinger
 3. Evaluation of the CLIMIT Programme
 4. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 5. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 6. Ex Post Evaluation of the PovPeace Programme
 7. Ex post evaluation of the PovPeace programme
 8. Fast i fisken : evaluering av Norges Forskningsråds program Havbruk – en næring i vekst
 9. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord - Sluttrapport
 10. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : delrapport 1
 11. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : sluttrapport
 12. Midterm evaluation of the NORRUSS programme (sammen med UD)
 13. Ongoing evaluation of the Norwegian Programme for Research Cooperation with India : final report
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)